Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütle enerjisinin kendine has özelliklerinden dolayı bir takım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Biyokütle enerjisinin hemen her yerde yetiştirilebilme, üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi, her ölçekte enerji üretimi için uygunluk, düşük ışık şiddetlerinin yeterliği, depolanabilirliği, 5-35 °C arasındaki sıcaklıkların yeterliliği, sosyoekonomik gelişmelerde önemli olması, çevre kirliliği oluşturmaması (NOx ve SO2 salınımlarının çok düşük olması), diğer enerji kaynaklarına göre sera etkisi oluşumuna daha az sebep olması, atmosferde CO2 dengesinin sağlanması ve asit yağmurlarına yol açmaması gibi ve özellikleriyle de diğer enerji türlerine göre ön plana çıkmaktadır (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKA , 2012).

Günümüzdeki sürdürülebilir enerji arayışında önemli bir seçenek haline gelen biyokütle enerjisinin ekonomik avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Yenilenemez enerji kaynaklarının alternatifidir, fosil enerji bağımlılığının azalmasına katkı sağlar.
  • Biyokütle enerjisi üretimi sayesinde tarımsal ve hayvansal atıkların oluşturduğu çevresel sorunlar ve hastalıklar bertaraf edilebilmektedir. Böylece biyokütle enerjisi karbondioksit salınımının düşürülerek iklim değişikliğinin azaltılmasına, biyoçeşitliliğin artırılmasına, hava-su-toprak kullanımı ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur.
  • Biyokütle enerjisi üretim tesisleri kuruldukları bölgede gelir ve istihdam düzeyinin artmasına ve göçlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltma, üretim maliyetlerini düşürme gibi etkilere de sahiplerdir.
Biyokütle enerjisinin önemli olan avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.
Bunlar ise şöyle sıralanabilir:
  • Biyokütle enerjisi yenilenemez enerjiye göre daha düşük enerji içeriğine sahiptir ve enerji dönüşümü için genellikle yüksek yatırım maliyeti gerekmektedir.
  • Biyokütle enerjisinin yoğunluğu düşüktür, nem içeriği yüksektir ve yapısı heterojendir. Bu nedenle taşınması, depolanması ve muhafaza edilmesi için daha yüksek maliyetler gerekmektedir.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?