Ülkemizde yıllardan bu yana ısınma amacıyla kullanılan yakıtların en başında kömür gelmektedir. Doğal gazın şehirlere gelmesiyle birlikte kullanım oranı azalsa da doğalgazın olmadığı yerlerde temel ısınma aracı olmaya devam etmektedir.

Kömürün kullanım oranının yüksek olmasına rağmen, kullanıcıyı rahatsız eden birçok tarafı bulunmaktadır.

Son yıllarda kullanıcıları rahatsız etmeyen hatta çevreye ve hayvanlara hiçbir zararlı etkisi olmayan , üstelik kömürden daha verimli yakıt üretilmeye başlanmıştır.

Pelet Yakıtı ismi verilen bu yakıt ile kömür arasında kısa bir karşılaştırma yapalım:

1 – Kömür yakma sistemlerinde, baca gazlarıyla atmosfere atılan kirleticiler ve bunların atmosferdeki tepkimeleri sonucu oluşan ikincil kirleticiler, hava kirliliğine neden olur. Bu da, insan ve hayvan sağlığının bozulmasına, bitki örtüsünün tahribine, toprak ve su kalitesinin bozulmasına, malzemelerin yıpranmasına, iklim değişikliklerine ve görüş mesafesinde azalmaya yol açmaktadır.

Pelet yakıtı ise doğal olması sayesinde;  insana, hayvana ve doğaya zararlı hiçbir etkisi yoktur.

2– Yerli kömürün Türk stadardartlarına (TS 4900) göre kaloriferik ısıl verimliliği çok düşüktür.  Pelet yakıtının ise ısıl verimliliği (4700 kcal) kaloriferik değerlerin üstündedir. (Enerji Bakanlığı’nın sitesinden detayları inceleyebilirsiniz)

3 – Kömür yeraltı kaynaklarından elde edilir, yenilenemez; pelet yakıtı ise endüstriyel ormansal atıklardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynağıdır.

4– Linyit kömür genelde yüksek nem, yüksek kükürt, yüksek kül (%20-25)ve düşük ısıl değeri vardır. Pelet yakıtında ise düşük nem, çok az kükürt, %1-2 kül ve yüksek ısıl değer vardır.

5 – Kömürün yanma ve tutuşma süresi uzundur; Pelet yakıtının yanma süresi çok kısadır. Kömür ile 1 saatte ısıtılabilen mekanları, pelet yakıtı ile 15 dakika içinde ısıtabilirsiniz.

6– Kömür kazanlarında kömürün yanma verimliliği en fazla %78’dir. Yani kömürün en az çeyrek torbası boşa gitmektedir. Pelet yakıt kazanlarında ise yanma verimliliği %94’e kadar çıkmaktadır. Hemen hemen boşa giden pelet miktarı yoktur.

7– Kömür kazanlarında kazan ve baca içerisinde sık sık kurum ve cüruf oluşur. Bu cürufların da günlük olarak temizlenmesi gerekir. Aksi halde kazan çalışmaz ve çevreye zarar verir. Pelet kazanlarında ise kurum ve cüruf yok denecek kadar azdır. Sık sık değil haftada bir 5 dakika genel temizlik ister. Hatta bu temizliği ayda 1 sefer bile 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.

Kısacası kömür ile pelet yakıtını karşılaştırmak mümkün değildir. İkisi de katı yakıt olmasına rağmen, pelet yakıtı doğalgazlı ısınmaya yakın konfor sağlar. Üstelik fiyatsal olarak da yıllık ısınma maliyetleri açısından aralarında hemen hemen hiç fark yoktur.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?